V4. Grilled Lemongrass Chicken & Pork Sliced Vermicelli (Bún Gà Nướng Thịt Nướng)

V4. Grilled Lemongrass Chicken & Pork Sliced Vermicelli (Bún Gà Nướng Thịt Nướng)
Provided by Customer

$ 18


Drag & Drop Ingredients
Extra Options